اخبار صندوق پژوهش

دهقانی: بازار فناوری با اعتبار دادن به مالکیت فکری در کشور باید شکل بگیرد/ ضرورت اصلاح سنگ بنای بازار دانش بنیان ها و ورود موثر آنها به بازار سرمایه

به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، به منظور تامین مالی دانش بنیان‌ها و ایجاد بازار درست فناوری در کشور و ورود

ادامه مطلب »

انعقاد تفاهم نامه همکاری با موضوع حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور فی مابین شرکت ملی صنایع مس ایران، مجتمع مس شهر بابک، صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، صندوق پژوهش و فناوری استان یزد و صندوق پژوهش و فناوری استان گیلان

انعقاد تفاهم نامه همکاری با موضوع حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور فی مابین شرکت ملی صنایع مس ایران، مجتمع مس شهر بابک،

ادامه مطلب »

دوره ارزیابی، اعتبارسنجی و ارزشگذاری شرکت‌های دانش بنیان و فناور توسط شرکت آریاگسترساعی و با همکاری انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیرکشور و صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

دوره ارزیابی، اعتبارسنجی و ارزشگذاری شرکت های دانش بنیان و فناور با حضور کارکنان شاغل در صندوق های پژوهش و فناوری و علاقه مندان این

ادامه مطلب »