صــــــندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
صــــــندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران ارائه‌ کننده متنوع‌ترین خدمات مالی در تجار‌ی‌سازی فناوری در کشور
  • سهولت و تسریع در فرایند صدور ضمانت نامه؛
  • امکان صدور ضمانت نامه با حداقل ودیعه؛
  • ضمانت نامه های شرکت در مناقصه معاف از پرداخت ودیعه؛
  • دریافت حداقل تضامین جهت صدور ضمانت نامه با در نظر گرفتن دانش فنی متقاضی؛

یکی از وظایف صندوق پژوهش وفناوری دانشگاه تهران ارائه انواع تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان و فناور می­ باشد. براین اساس این صندوق در قالب عقود ...

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، آمادگی اخذ کارگزاری منابع مالی سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف را دارد. از جمله سازمان‌هایی که تاکنون با این صندوق همکاری داشته‌اند عبارتند از...

سرمایه خطر پذیر (Venture Capital) سرمایه ای است که به همراه کمک های مدیریتی و مشاوره ای، در اختیار شرکت های دانش بنیان و نوپا که به سرعت در حال رشد هستند ...

استعلام ضمانتنامه

شما می توانید از طریق سامانه زیر استعلام ضمانتنامه ها را دریافت نمایید .

1

ضمانتنامه

1

سرمایه گذاری

1

کارگزار مالی

1

تسهیلات مالی

ویدئوهای صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

اخبار صندوق پژوهش

گالری تصاویر صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران