سرمایه گذاری خطرپذیر

سرمایه خطر پذیر (Venture Capital) سرمایه ای است که به همراه کمک های مدیریتی و مشاوره ای، در اختیار شرکت های دانش بنیان و نوپا که به سرعت در حال رشد هستند قرار داده می شود. شرکت های دانش بنیان و جوان در تأمین مالی از بانک ها و مؤسسات پولی و اعتباری به دلیل عدم برخورداری از وثایق و تضامین مورد قبول مقامات بانک ها با مشکلات زیادی مواجه می شوند همچنین به دلیل ریسک های فراوانی که کسب و کار این شرکت ها به همراه دارد، بانک های تجاری علاقه چندانی به اعطای تسهیلات به این مجموعه های جوان و نوپا را ندارند. در این شرایط سرمایه خطرپذیر از منابع بسیار مهم شرکت های کوچک و نوپا می باشد. سرمایه گذاران خطرپذیر در انتخاب زمینه سرمایه گذاری و طرح مناسب معمولاً وقت و سخت گیری زیادی به خرج می دهند و دلیل این امر نیز عدم دریافت وثیقه در ازای پرداخت سرمایه می باشد. از بین گزینه های متعدد سرمایه گذاری معمولاً طرح هایی که از پتانسیل رشد بالایی برخوردارند و توانایی بازگشت سرمایه را داشته و از تیم مدیریتی قوی نیز برخوردار باشند در اولویت سرمایه گذاری می باشند. بطور معمول مدیران و فناوران برای خرید سهام سرمایه گذار در اولویت قرار دارند در غیر این صورت سرمایه گذار سهام خود را از طریق مذاکره و یا از طریق بازار سهام به فروش می رساند.
صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران بنا دارد منابع مالی و خدمات مدیریتی را در اختیار شرکت های در حال رشد قرار داده و آن ها نیز از این امکانات به منظور توسعه دانش فنی و تولید محصول در فازهای نیمه صنعتی و صنعتی استفاده می کنند.