اخبار صندوق پژوهش

اهداء تندیس اثرگذارترین صندوق پژوهش و فناوری در اکوسیستم تامین مالی شرکت های دانش بنیان و فناور کشور به صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران.

اهداء تندیس اثرگذارترین صندوق پژوهش و فناوری در اکوسیستم تامین مالی شرکت های دانش بنیان و فناور کشور به صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران.

ادامه مطلب »

تور فناوری تعاملات سه گانه صندوق های پژوهش و فناوری، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری کشور با حمایت صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران برگزار گردید.

در این نشست صمیمانه، بازیگران اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور به بیان دیدگاه ها، چالش ها و توانمندی های بالقوه پارک های علم و فناوری،

ادامه مطلب »

رئیس جمهور در حکمی به پیشنهاد معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، اعضای جدید هیئت امنای پارک فناوری پردیس را منصوب کرد

به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، رئیس جمهور آیت الله رئیسی اقایان، دکتر مهدی صفری، دکتر سید محمد صاحبکار خراسانی، دکتر

ادامه مطلب »