کارگاه آشنایی با قانون جهش تولید دانش‌بنیان

این کارگاه با هدف آشنایی شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان با تسهیلات و امتیازات قانون جهش تولید دانش‌بنیان برنامه‌ریزی و برگزار می‌شود. مدرسین کارگاه:آقای ابوالفضل نصری؛ معاون دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان آقای دکتر محمدمهدی فریدوند؛ رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطر‌پذیر سر فصل‌های کارگاه عبارت است از: […]