حمایت صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران از یک کسب و کار آموزشی آنلاین

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، به عنوان یکی از بازیگران فعال اکوسیستم دانش بنیان و فناوری کشور، در راستای انجام ماموریت های خود در حوزه سرمایه‌گذاری بر روی طرح های استارت آپی حوزه های مورد نیاز کشور، پس از تجربه موفق سرمایه گذاری های پیشین خود، اینبار با سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش آنلاین، به […]