ضمانت نامه

یکی از مشکلات شرکتهای دانش بنیان و فناور به علت نوپا بودن، عدم اعتبار کافی نزد بانکها و همچنین عدم آشنایی کافی بانکها با فعالیتهای فناورانه برای صدور ضمانت نامه مورد نیاز آنان می باشد، لذا این صندوق به عنوان یکی از تخصصی ترین صندوق های توسعه فناوری کشور در حوزه صدور ضمانت نامه، با توجه به اختیارات قانونی خود (اساسنامه مصوب هیأت وزیران، بخشنامه ابلاغی دستورالعمل بند خ ماده ۴ آیین نامه تضمین معاملات دولتی) انواع ضمانت­نامه مورد نیاز شرکتهای فعال در حوزه فناوری را با پذیرش ریسک و با شرایط بسیار تسهیل شده صادر می نماید.

دلایل انتخاب ضمانت نامه صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

 • سهولت و تسریع در فرایند صدور ضمانت نامه (صدور در اسرع وقت).
 • امکان صدور ضمانت نامه با حداقل ودیعه (سپرده نقدی).
 • ضمانت نامه های شرکت در مناقصه معاف از پرداخت ودیعه (سپرده نقدی).
 • دریافت حداقل تضامین جهت صدور ضمانت نامه (چک مدیران شرکت تا حد اعتبار متقاضی)
 • در نظر گرفتن دانش فنی متقاضی به عنوان بخش قابل توجهی از اعتبار آن مجموعه. (برای تعیین میزان حد اعتبار متقاضی).
 • پذیرش شده در دستگاه های اجرایی و کارفرمایی کشور (طبق ابلاغ دستورالعمل بند خ ماده ۴ آیین نامه تضمین معاملات دولتی توسط سازمان برنامه و بودجه).

 

انواع ضمانت نامه صادره از طرف صندوق

 

 • شرکت در مناقصه
 • پیش پرداخت
 • حسن انجام کار و تعهدات
 • کسور وجه الضمان
 • تعهد پرداخت
 • سایر ضمانت نامه ها