ارزیابی و ارزشگذاری طرح ها

کارگروه  ارزیابی صندوق ابتدا با مطالعه بر روی طرح ارسالی و سپس طی بازدید حضوری از شرکت با طرح مورد نظر آشنا شده و طرح را از زوایای مختلف ازجمله بازار، اطلاعات مالی (جریان نقد، سرمایه گذاری، بازگشت سرمایه نرخ بازده داخلی IRR)، حقوقی (پتنت و مالکیت)، دانش فنی (امکان پذیری، نوآوری و تکراری نبودن در ایران و…) و سازمان طرح ، مورد بررسی قرار می دهند، سپس تیم ارزیابی، طرح را که از جنبه های مختلف و زیر نظر کارشناسان متخصص در آن حوزه ارزیابی اقتصادی و فنی نموده است، طی گزارشی جامع به اطلاع متقاضی و صندوق می­ رساند.