اخبار صندوق پژوهش

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری سه جانبه فی‌مابین؛ صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، مجتمع مس سرچشمه رفسنجان و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران؛ تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و مجتمع مس سرچشمه رفسنجان

ادامه مطلب »