ارائه انواع ضمانت نامه

شما اینجایید: خانه » خدمات » ارائه انواع ضمانت نامه
آگوست 30, 2014

دلایل انتخاب ضمانت نامه صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

۱ -سهولت و تسریع در فرایند صدور ضمانت نامه (صدور در اسرع وقت). ۲ -امکان صدور ضمانت نامه با حداقل ودیعه (سپرده نقدی). ۳ -ضمانت نامه های شرکت در مناقصه معاف از پرداخت ودیعه (سپرده نقدی). ۴ -دریافت حداقل تضامین جهت صدور ضمانت نامه (چک مدیران شرکت تا حد اعتبار متقاضی). ۵ –در نظر گرفتن دانش فنی متقاضی به عنوان بخش قابل توجهی از اعتبار آن مجموعه (برای تعیین میزان حد اعتبار متقاضی). ۶ -پذیرش شده در دستگاه های اجرایی و کارفرمایی کشور (طبق ابلاغ دستورالعمل بند خ ماده ۴ آیین نامه تضمین معاملات دولتی توسط سازمان برنامه و بودجه).