تفاهم نامه همکاری صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران و مرکز رشد فناوری پلیمر ایران

در این تفاهم نامه که فیمابین مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران جناب آقای مهندس فریدوند و مدیر مجموعه مرکز رشد فناوری پلیمر و پتروشیمی ایران جناب آقای دکتر احمدی بمنظور حمایت هر چه بیشتر از شرکتهای فعال در حوزه پلیمر و پتروشیمی منعقد گردید، به ارتقاء هر چه بیشتر تعاملات بمنظور انجام اهداف هر دو مجموعه در حمایت از شرکتهای فعال در این حوزه تاکید گردید، از جمله موارد مهم ذکر شده در این تفاهم نامه می توان به  پرداخت تسهیلات و صدور ضمانت نامه برای شرکتهای فعال در این حوزه با مشارکت دو طرف و با نرخ های ترجیحی، مشارکت هر دو مجموعه در طرح های شرکتها به صورت فنی و مالی و کارگزاری منابع مالی توسط صندوق را نام برد.

 

photo_2015-09-09_00-03-02

عضویت در خبرنامه