جلسه هیئت موسس بنیاد حامیان دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران با حضور حامیان و اعضای این بنیاد ، با محوریت صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران 10 آبان 1401 در این دانشکده برگزار شد. در این جلسه جناب اقای دکتر محمدمهدی فریدوند مدیرعامل صندوق به عنوان مسئول راه‌اندازی بنیاد حامیان دانشکده انتخاب شدند.

در این جلسه ضمن بررسی اساسنامه و تشکیل هیأت مؤسس و شورای عمومی، اهداف و مأموریت‌های بنیاد، سرمایه اولیه این بنیاد توسط حامیان تأمین شد و اساسنامه مورد تأیید و امضای اعضا قرار گرفت.
دکتر هاشم آقازاده، رئیس دانشکده تجارت و مالیه و رئیس هیئت مؤسس بنیاد حامیان این دانشکده، ضمن ارائه گزارش از برنامه‌های اجرا شده در دانشکده و بنیاد حامیان، گفت: دانشکده تجارت و مالیه با رویکرد تقاضامحور و بر اساس نیازهای اساسی و کاربردی جامعه و بازار فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی یکی از بهترین مدل‌های موجود در دنیا را برگرفته از مثلث آموزش، پژوهش و فناوری به شکل کاربردی و در تعامل نزدیک با صنعت و جامعه در بافت بومی کشور عنوان کرد و از برنامه ایجاد پارک علم و فناوری تخصصی تجارت و مالیه خبر داد.