ماموریت و اهداف

شما اینجایید: خانه » ماموریت و اهداف

اهداف صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور و اساسنامه مصوب هیئت محترم وزیران به شرح ذیل می باشد:

  • ایجاد بستر و زمینه مناسب برای مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در بخش پژوهش و فناوری
  • کمک به دستگاه های اجرایی در جهت تجاری سازی
  • تسریع نمودن فرایند تبدیل ایده به ثروت بدون وجود بروکراسی معمول
  • ایجاد کسب و کارهای جدید با ارزش افزوده بالا در حوزه های مختلف فناوری های پیشرفته
  • ایجاد ادبیات مشترک و ارتباط بین بانک ها و شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه های مربوط به دانش فنی

 

موضوع فعالیت

موضوع فعالیت صندوق مطابق با اساسنامه مصوب هیئت محترم وزیران عبارت است از:

  • اعطای وام و تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای طرح های پژوهشی و پژوهش های کاربردی، نوآوری و فناوری
  • تامین سرمایه خطر پذیر و مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های پژوهشی و فناوری
  • تضمین پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرح های پژوهشی و فناوری
  • صدور ضمانت نامه های مورد نیاز موسسات پژوهشی و فناوری