نحوه تشکیل پرونده

شما اینجایید: خانه » نحوه تشکیل پرونده

راهنمای تشکیل پرونده توسط متقاضیان

متقاضیان محترم جهت تشکیل پرونده اعتباری لازم است فرم ها را از لینک های زیر دانلود نموده، به همراه سایر مستندات مورد نیاز “راهنمایی شده در فایل (راهنمای مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده)، تکمیل نموده و بر روی لوح فشرده به این صندوق ارسال نمایند.
نکته۱: مدارک و مستندات تشکیل پرونده، باید بصورت لینک نحوه طبقه بندی مدارک تشکیل پرونده در لوح فشرده تنظیم و طبقه بندی گردند.
نکته۲: دریافت مدارک و هزینه ارزیابی صرفاً جهت اعتبارسنجی متقاضیان بوده و ارائه هر گونه خدمات مالی به متقاضیان، منوط به احراز شرایط اعتباری متقاضی می باشد .


 

دریافت فرم های تشکیل پرونده:

  1. مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده
  2. فرم متقاضی ضمانت نامه و ارزیابی عمومی
  3. فرم رضایت نامه اعتبارسنجی حقیقی
  4. فرم رضایت نامه اعتبارسنجی حقوقی
  5. فرم مشخصات مدیران شرکت 
  6. فرم دریافت اطلاعات متقاضی تسهیلات