نحوه تشکیل پرونده

شما اینجایید: خانه » نحوه تشکیل پرونده

راهنمای نحوه ارسال مدارک برای دریافت خدمات مالی از صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

متقاضیان محترم جهت اخذ انواع خدمات مالی این صندوق شامل تسهیلات، مشارکت در سرمایه گذاری، صدور انواع ضمانت نامه  و … لازم است فایل ها را از لینک های زیر دانلود کرده، به همراه سایر موارد درخواست شده در فایل (مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تسهیلات و ضمانت نامه) تکمیل نموده بر روی لوح فشرده به این صندوق ارسال نمایند.

نکته۱: تمامی فایل ها در قالب الکترونیکی بصورت لوح فشرده باید به این صندوق ارسال گردند، لازم به ذکر است ارسال مدارک بصورت فیزیکی مورد قبول نمی باشد
نکته۲: نحوه طبقه بندی مدارک تشکیل پرونده در لوح فشرده باید از لینکنحوه طبقه بندی مدارک تشکیل پرونده دریافت و طبقه بندی گردند. نکته: ابتدا لازم است فایل اجرایی نصب شود و مدارک ارسالی بر اساس آن طبقه بندی و ارسال گردند.
نکته۳: ارسال مدارک و واریز هزینه ارزیابی صرفاً جهت بررسی طرح واعتبارسنجی شرکت می باشد و هیچگونه تعهدی برای صندوق، بابت ارائه خدمات مالی ایجاد نمی نماید.

نکته۴: تنها در صورتی شرکت وارد مرحله ارزیابی می­گردد که تمام مدارک مورد نیاز به صندوق ارسال گردد و تشکیل پرونده بطور کامل انجام گیرد. همچنین بدیهی است در صورت عدم پرداخت هزینه ارزیابی، کارگروه اعتباری هیچ اقدامی در رابطه با پرونده متقاضی انجام نخواهد داد.

جهت دریافت فرم مورد نظر خود روی آن کلیک کنید:

  1. مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تسهیلات و ضمانت نامه
  2. فرم اطلاعات متقاضی و طرح
  3. فرم رضایتنامه اعتبار سنجی
  4. فرم مشخصات مدیران شرکت