ضمانت نامه بانکی

شما اینجایید: خانه » خدمات ما » ضمانت نامه بانکی

در برخی موارد کارفرمایان به دلیل محدودیت ها و الزامات داخلی خود ملزم به دریافت ضمانت نامه بانکی برای عقد قراردادهای خود می باشند و این در حالی است که بانک ها به دلیل آشنا نبودن به ادبیات فناوری های پیشرفته و تصور ریسک بالا برای طرح های فعال در حوزه فناوری، به طور معمول از صدور ضمانت نامه برای این نوع طرح ها خودداری نموده و یا صدور آن را منوط به اخذ وثائق و تضامین سنگین و آورده نقدی بالا از سوی متقاضیان می نمایند که این موضوع فعالیت را برای این شرکت ها بسیار سخت می نماید. لذا این صندوق که یکی از ارائه کنندگان خدمات گسترده مالی در حوزه فناوری و تجاری سازی می باشد ضمن دارابودن مجوز و اختیارات قانونی برای صدور ضمانت نامه (بر مبنای اساسنامه مصوب هیأت وزیران)، به منظور تسهیل در فرایند صدور ضمانت نامه بانکی با ایجاد اعتبار نزد بانک های عامل خودآمادگی دارد با تضمین متقاضی نزد بانک در قالب ضمانت شخص ثالث، با شرایط تسهیل شده ضمانت نامه های بانکی مورد درخواست متقاضیان را از طریق بانک های عامل خود صادر نماید. میزان وثائق مورد نیاز برای صدور این ضمانت نامه نیز حداقل وثائق (چک یا سفته با تضمین مدیران شرکت) تا حد اعتباری آنان می باشد.