تفاهم نامه همکاری صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران با مرکز راهبری، ساماندهی، مدیریت و توانمند سازی شبکه همکاران نیروهای مسلح (مرکز سمتا)

شما اینجایید: خانه » اخبار صندوق پژوهش » تفاهم نامه همکاری صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران با مرکز راهبری، ساماندهی، مدیریت و توانمند سازی شبکه همکاران نیروهای مسلح (مرکز سمتا)
شهریور ۲۰, ۱۳۹۶

photo5866178994620181137

 

تفاهم نامه همکاری صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران با مرکز راهبری، ساماندهی، مدیریت و توانمند سازی شبکه همکاران نیروهای مسلح (مرکز سمتا)

پیرو عقد تفاهم نامه همکاری فیمابین صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران و مرکز راهبری، ساماندهی، مدیریت و توانمند سازی شبکه همکاران نیروهای مسلح (مرکز سمتا)، تمامی شرکت های دانش بنیان و فناور مورد تایید مرکز سمتا و همچنین طرف قرارداد با کارفرمایان حوزه دفاعی و نیروهای مسلح کشور، می توانند از خدمات ضمانت نامه ای صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران با شرایط ویژه و حمایتی در قراردادهای خود استفاده نمایند.