اعطاء تسهیلات به شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

شما اینجایید: خانه » اعطاء تسهیلات به شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

با توجه به توافقات فیمابین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران این دو مجموعه اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت مالی به منظور رفع نقدینگی کوتاه مدت شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران نموده اند و طی آن تسهیلات در قالب عقود مبادله ای توسط صندوق به شرکت های معرفی شده از طرف پارک با رعایت ضوابط قرارداد پرداخت می گردد. که این خدمات عبارتند از ( تسهیلات کارگشایی، لیزینگ، فروش اقساطی و خرید دین )

شرایط ارائه خدمات :

دستورالعمل ارائه خدمات به شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران