آمار و تراکم ضمانت نامه های صادره صندوق

شما اینجایید: خانه » آمار و تراکم ضمانت نامه های صادره صندوق

آمار ضمانت نامه های صادره صندوق در ادوار مختلف فعالیت

مبلغ ضمانت نامه های صندوق در ادوار مختلف (مبالغ به میلیون ریال):

 Untitled

تراکم و نوع ضمانت نامه های صادره توسط صندوق:

Untitled2